Üniversite Öğrencilerine Mentorluk İçin Özet Kılavuz

#Mentorlarİçin #ÖğrenciMentorluğu #KariyerGelişimi

Üniversite dönemi, kariyer seçiminden sosyal ilişkilere, akademik başarılardan bireysel gelişime kadar birçok alanda önemli kararların alındığı bir süreçtir. Mentorluk da öğrencilere bu kararları bilinçli ve doğru bir şekilde alabilmeleri için rehberlik edebilir. Aynı zamanda, öğrencinin profesyonel ve kişisel gelişimine katkıda bulunarak onun potansiyelini en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olur.

Bu Yazıdan Öğrenecekleriniz:

Üniversite öğrencilerine mentorluk yaparken nelere dikkat etmek gerekir?

Üniversite öğrencilerinin mentorlardan beklentileri nedir?

Mentorluk görüşmelerinde hangi konuları konuşalım?

İsterseniz önce öğrencilerin mentorlardan neler beklediklerine bir göz atalım!

Üniversite öğrencileri, mentorlarından öncelikle rehberlik ve yol gösterme beklerken, mentorun bilgi ve tecrübesinden faydalanmayı umarlar. Aynı zamanda, mentorları aracılığıyla yeni çevreler oluşturma fırsatlarına erişmek isterler. Kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak destek ve yönlendirmeyi arzularlar.

Mentorun, sadece bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda aktif bir dinleyici olmasını, sorunlarına ve başarılarına gerçekten kulak vermesini isterler. Yapıcı geri bildirimlerle, neyi nasıl geliştirebilecekleri konusunda yönlendirilmeyi beklerler.

Erişilebilir ve duyarlı bir mentor, öğrencinin mentorluk sürecinden daha fazla fayda sağlamasına yardımcı olur. Etik ve profesyonellik, mentorun taşıması gereken önemli değerlerdendir. Öğrenciler, zorlandıkları anlarda veya başarılı olduklarında onları motive eden ve teşvik eden bir mentora sahip olmayı isterler.

Yol Gösterme


Bilgi & Tecrübe


Çevre Desteği

Gelişim Desteği


Dinleme


Geri Bildirim

Erişilebilirlik


Etik Olmak


Motivasyon

Üniversite öğrencisi olan bir mentinin bir mentordan neler bekleyebileceğinden bahsettik. Şimdi de mentorluk sürecinizin verimli geçmesi için neler yapmalı, nelere dikkat etmeli konusunu ele alalım :

Mentorluk Görüşmelerinizi Bir Düzene Oturtun

Bu sürecin bir program dahilinde, belirli bir süre içinde ve bir amacı olduğunu düşünün. Eğer mentinizin mevcut durumunu, beklentilerini ve mentorluk programı ile varmak istediği yer açığa çıkarabilirseniz tüm görüşmelerinizi bu doğrultuda planlayabilirsiniz. Böylece her görüşmenizde belli bir konu olur.

Belirli bir akış olması ilerlemeye destek verir ama akışa yüzde yüz olarak uymak diye bir şey yoktur. Mentiniz her görüşmede farklı konular açabilir.

Eğer mentorluk programınızın önceden yapılandırılmış bir süreci yoksa aşağıdaki gibi bir sıra görüşmelerinizi planlamanız için size fikir verebilir.

Mentiniz ile yaptığınız iletişime göre bambaşka bir akış da olabilir.


🗓️ Görüşme 1 – Tanışma ve Anlaşma

Önemi: Mentorluk sürecinin temeli, sağlam bir tanışma ve anlaşma sürecine dayanır. Bu aşama, güvenin ve açık iletişimin temellerinin atıldığı yerdir.

Uygulama: Bu ilk toplantıda, mentor olarak siz, menti ile kişisel ve profesyonel geçmişleri hakkında konuşarak birbirinizi tanımalısınız. Mentinin akademik, kariyer ve kişisel hedeflerini açıkça belirlemek için sorular sorun ve aktif dinleme becerilerinizi kullanın.

Mentorluk sürecinin yapısı, sürenin ne kadar olacağı, ne sıklıkta toplanılacağı ve her toplantının nasıl yapılacağı gibi lojistik detaylar üzerinde mutabık kalın. Ayrıca, süreç boyunca nelerin beklendiği, gizlilik, açıklık ve dürüstlüğün önemi gibi konuları tartışarak, karşılıklı beklentileri netleştirin.


🗓️ Görüşme 2 – Değerler Çalışması

Önemi: Değerler, bireyin kararlarını, tutumlarını ve davranışlarını şekillendiren temel unsurlardır. Değerler çalışması, mentinin kendi değerlerini keşfetmesini ve bu değerlerin kariyeri ve kişisel hayatı üzerindeki etkisini anlamasını sağlar.

Uygulama: Değerler çalışması yaparken, mentinin değerlerini öz keşif yoluyla ortaya çıkarmasına yardımcı olacak sorular sorun. Örneğin, “Senin için en önemli şey nedir?”, “Hangi değerler günlük kararlarında sana rehberlik eder?” veya “Hangi değerlerin kariyer hedeflerinle uyumlu?” gibi sorular mentinin içsel değerlerini tanımlamasına ve bunları hayatındaki yerini daha iyi anlamasına yardımcı olabilir.

Bu süreç, mentinin değerlerine uygun hedefler belirlemesini ve bu hedeflere ulaşmak için stratejiler geliştirmesini kolaylaştırır. Değerlerin farkında olmak ve bunlara göre hareket etmek, mentinin hem profesyonel hem de kişisel hayatında daha tutarlı ve tatmin edici bir yol izlemesine olanak tanır.

Değerler çalışması için daha derinlemesine bir kılavuz hazırladık!

Üniversite Öğrencisi ile Değerler Çalışması Nasıl Yapılır?

https://mentorluk.com.tr/universite-ogrencisi-ile-degerler-calismasi-nasil-yapilir/


🗓️ Görüşme 3 – Hedef Belirleme

Önemi: Mentorluk sürecinin başarısını belirleyen temel faktörlerden biri, net ve ulaşılabilir hedeflerin belirlenmesidir. Bu aşama, mentiye öz farkındalık kazandırır ve hangi alanlarda gelişime ihtiyaç duyduğunu netleştirir.

Uygulama: Hedef belirleme sürecinde, mentor olarak sizin rolünüz, mentinin kendi hedeflerini keşfetmesine ve bu hedefleri SMART( Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-Bound.) (Özgül, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, Realist, Zamana Bağlı) kriterlerine göre formüle etmesine yardımcı olmaktır.

Hedefler, hem kısa vadeli hem de uzun vadeli olabilir ve mentinin kişisel, akademik ve kariyer gelişimine yönelik olmalıdır.


🗓️ Görüşme 4 – Eylem Planı Oluşturma

Önemi: Hedeflere ulaşmak için bir yol haritası gereklidir. Eylem planı, bu yol haritasını oluşturur ve mentinin hedeflerine adım adım nasıl ulaşacağını belirler.

Uygulama: Eylem planı oluştururken, her hedef için belirli faaliyetler, görevler ve zaman çizelgeleri belirlenmelidir. Mentor olarak, mentinin realist planlar yapmasına, zaman yönetimi becerilerini geliştirmesine ve kaynakları etkin bir şekilde kullanmasına destek olmalısınız.

Ayrıca, planın düzenli olarak gözden geçirilmesini ve gerekirse revize edilmesini teşvik ederek, mentinin motivasyonunu ve sorumluluk duygusunu artırabilirsiniz.


🗓️ Görüşme 5 – Süreci Değerlendirme

Önemi: Sürekli değerlendirme, mentorluk sürecinin canlı ve etkili kalmasını sağlar. Bu, hem mentinin ilerlemesini izlemek hem de mentorluk yöntemlerinin etkinliğini değerlendirmek için kritik bir aşamadır.

Uygulama: Süreci değerlendirirken, mentor olarak düzenli olarak hem kendi performansınızı hem de mentinin gelişimini değerlendirmelisiniz. Bu değerlendirmeler sırasında, açık ve yapıcı geri bildirim sağlamak önemlidir.

Ayrıca, menti ile düzenli olarak bir araya gelerek, deneyimlerini, zorluklarını ve başarılarını paylaşmasını teşvik edin. Bu toplantılar, her iki tarafın da süreci düşünmesine, öğrenme fırsatlarına dikkat çekmesine ve gerekirse stratejileri ayarlamasına olanak tanır.


Mentinizin Profilini Anlamaya Çalışın

Öğrencinin Yaşadığı Dönemsel Zorluklar Olabileceğini Aklınızda Bulundurun :

Üniversite öğrencileri, akademik baskı, sosyal uyum sorunları, kariyer seçimi gibi birçok zorlukla karşı karşıyadır. Ayrıca, birçok öğrenci için bu dönem, aileden uzakta ilk kez yaşamak anlamına gelir, bu da ekstra bir stres kaynağı olabilir.

Akademik ve Sosyal Beklentilerin Farkına Varın :

Öğrenciler, hem akademik başarıyı hem de sosyal uyumu yakalamaya çalışır veya bunun daha iyi olduğunu düşünür. Bu, onların hem derslerde başarılı olmalarını hem de sosyal etkinliklere ve kulüplere katılmalarını gerektirir.

Kariyer Planlama Sürecine Destek Verin. :

Üniversite, öğrencilerin kariyerlerini planladıkları bir dönemdir. Hangi sektörde çalışacaklarına, hangi pozisyonlarda yer alacaklarına karar vermek isteyebilirler.

Mentiniz İle Verimli İletişim Kurmaya Çalışın

Aktif Dinleme Tekniklerini Uygulayın:

Mentorun, öğrenciyle etkili bir iletişim kurabilmesi için aktif dinleme becerisine sahip olması esastır. Vereceğiniz cevaba değil mentinizin söylediklerine odaklanın. Aktif dinleme, sadece söylenenleri duymak değil, aynı zamanda öğrencinin duygularını, endişelerini ve beklentilerini de anlamayı içerir. Bu, öğrencinin kendini değerli ve anlaşılmış hissetmesine yardımcı olur.

Etkili ve Yapıcı Geri Bildirimler Verin:

Mentorun geri bildirimleri, öğrencinin gelişimine yönlendirici olur. Bu geri bildirimler, öğrencinin neleri daha iyi yaptığını ve hangi alanlarda gelişim göstermesi gerektiğini belirtmelidir. Ayrıca, geri bildirimlerin açık, dürüst ve objektif olması, öğrencinin bu geri dönüşleri kabullenmesini ve üzerinde çalışmasını kolaylaştırır.

Öğrenci ile Empati Kurun :

Mentor, mentinin karşılaştığı zorlukları ve yaşadığı deneyimleri anlamaya çalışmalıdır. Empati, mentorun öğrencinin yerine kendini koyması ve onun duygularını, düşüncelerini anlaması demektir. Bu, mentorun öğrenciye daha etkili destek ve rehberlik sunmasını sağlar, aynı zamanda öğrencinin mentoruna güven duymasını teşvik eder.

Öğrencilere mentorluk yapma deneyiminiz oldu mu ?

Eğer evet ise lütfen Cevaplayın.

Bu yazı siz paylaşacaklarınızla daha iyi bir hale gelecek!

1- Öğrenci odaklı programlara mentor olarak katıldığınızda yaşadığınız ilginç veya unutamadığınız bir anınızı paylaşabilir misiniz?

2- Sizi ne öğrencilere mentorluk yapmaya teşvik ediyor?


Yorum olarak cevaplayabilir, WhatsApp mesajı gönderebilir veya sayfanın en altındaki Hızlı İletişim formundan bize ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir